Billström får själv svara på om statsministern har förtroende för honom

Billström får själv svara på om statsministern har förtroende för honom

Embedded Link

Svar på skriftlig fråga 2012/13:763 Statsministerns förtroende för migrationsminister Tobias Billström –
den 25 september. Svar på fråga. 2012/13:763 Statsministerns förtroende för migrationsminister Tobias Billström. Statsrådet Tobias Billström. Mikael Damberg har frågat statsministern om han har förtroende för mig. Frågan har överlämnats till mig. Jag har inte uppfattat mig ha någon annan …

Google+: Läs posten på Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *