2 thoughts on “Så hackades Lunds universitet

  1. På Lunds universitet jobbar jag. Och 6799 andra. Jag har dock inget med Lunarc att göra, fast jag känner Jonas Lindemann och de andra som jobbar där.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *